SARAJEVSKI HEROJI

21.12.2009.

G

G

Gačanović Sead (Ibro) (1959. - 18.03.1993.)

Gavranović Emil (Marijan) (03.11.1968. - 1993.)

Gazibara Vahidin (Bešir) (1970. - 19.03.1993.)

Gljiva Rasim (Ćamil) (1949. - 09.05.1992.)

Gojak Jusuf (Mulko) (07.03.1952. - 12.01.1993.)

Grabovica Aner (Galib) (06.08.1974.- 27.06.1993.)

Grabovica Mirsad (Nail) (1957. - 22.01.1994.)

Gvozden Ismet (Alija) (12.03.1957. - 10.04.1993.)


 


………………
___JEDINSTVENA BiH___