SARAJEVSKI HEROJI

22.12.2009.

L

L

Lazić Saša (Mili) (22.04.1965. - 27.07.1993.)

Lekić Haris (Ibrahim) (19.08.1969. - 13.02.1993.)

Lemo Senad (Refik) (31.07.1969. - 1995.)

Lemo Naser (Jakub) (15.08.1956. - 1994.)

Lilić Kemal (Suljo) (17.12.1968. - 1993.)

Lovrić Ronaldo (Vinko) (1974. - 28.12.1992.)

Lukač Rifat (Arif) (08.08.1963. - 27.07.1993.)

 ………………
___JEDINSTVENA BiH___