SARAJEVSKI HEROJI

09.01.2010.

Mensur (Avdo) Ferić

 

1954. - 28.07.1995.


 


 

Mensur Ferić je rođen 1954. godine. Poginuo je 28.07.1995. godine u rejonu „Centrotransa” na Stupu, kao vojnik, na dužnosti komandira čete 2. motorizovane brigade / 2 „Viteške” mtbr. Mensur Ferić počiva na sarajevskom mezarju „Buća Potok”.

 


Udruženje 2. „Viteška” motorizovana brigada          


................

 

 

 

KORIGUJ / DOPUNI PODATKE O BRANITELJU


………………
___JEDINSTVENA BiH___